Usluge

1

Osnivanje firme

 • S obzirom na komplikovanost administrativnog sistema u BiH, nudimo vam potpunu uštedu vremena u procesu osnivanje firme po sistemu ključ u ruke
 • Statutne izmjene za privredna društva (sjedišta, direktora i drugih lica ovlaštenih za zastupanje, izmjene naziva društva, dopune djelatnosti društva), kao i likvidacija i steča
 • Izrada biznis plana
 • Dobivanje potrebnih specijaliziranih i/ili namjenskih dozvola.
2

Računovodstvene usluge i poresko savjetovanje

 • Redovno finansijsko knjigovodstvo i izrada godišnjeg obračuna.
 • Praćenje kompleksne i promjenjive porezne regulative i predlaganje odgovorajućih poreznih rješenja.
3

Pravno savjetovanje i radne dozvole

 • Zastupanje stranih državljana u postupku dobivanja radnih dozvola za rad na teritoriji FBIH
 • Zastupanje stranih državljana u postupku pribavljanja boravišne dozvole
 • Zastupanje u postupku pribavljanja vize za kratkoročni boravak - Viza C (90 dana)
 • Zastupanje u postupku pribavljanja Vize za dugoročni boravak - Viza D (koja omogućava ulazak i boravak u BiH u periodu od 180 dana u toku jedne godine i omogućava podnošenje zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u BiH)
4

Poslovno savjetovanje i istraživanje tržišta

 • Stranim pravnim licima olakšavamo proceduru ulaska na bh. tržište, a bh. pravnim licima istraživanje stranih tržišta za proizvode i usluge koje žele izvoziti.
5

Prevodilačke usluge
(sudski tumač)

 • Usluge pismenog prevođenja sa svih stranih jezika i obratno, uz sudsku ovjeru ili bez nje kao i usluge usmenog prevođenja.
6

Branding i marketing

 • Izrada korporativnog identiteta, izrada web stranice, kompletna tehnička podrška (domena, hosting, e-mail), marketing, social media marketing, targetirane reklamne kampanje, mobilno oglašavanje, SMS reklamiranje i obavještavanje.
7

Osnovne HR usluge

 • Pomoć u pronalasku potrebnog kadra
 • Pomoć pri izradi Ugovora o tajnosti
 • Priprema Ugovora o djelu i/ili Ugovora o radu
 • Priprema mjesečnih izvještaja
10

Certifikacija

 • Potvrda normativne usklađenosti, kvaliteta i sigurnosti, procesa, proizvoda, sistema i osoba, od strane relevantne nezavisne organizacije.
8

Dopunske administrativne usluge

 • Priprema memoranduma i dopisa,
 • Priprema predračuna, faktura i
 • Obrada elektronskih naloga.
11

Intelektualno vlasništvo

 • Patent prijave, prijave industrijskog dizajna, prijave žigova i oznaka geografskog porijekla
 • Savjetovanje u polju intelektualnog vlasništva
9

Pomoć pri naplati šteta

 • Desila se šteta? Obratite nam se kako biste ubrzali proces naplate štete od osiguranja!

 

free

Usluge za freelancere

 • Ušteda vremena i novca
 • Posredovanje u prijavi na poslove kod kojih je uslov pravno lice
 • Regulisanje poreznih obaveza u vaše ime
12

Osnovne administrativno-tehničke usluge:

+ Sjedište i službena adresa na lokaciji u centru grada

+ Prijem poziva

+ Skeniranje, kopiranje i štampanje

+ Prijem i proslijeđivanje službene pošte

+ Čuvanje dokumentacije

+ Čuvanje i održavanje fiskalne kase

+ Prostorija za sastanke

Jeste li spremni za saradnju?

Niste još sigurni?

Posjetite našu kontakt stranicu, za više informacija i dogovor.