Često postavljena pitanja

Poslovni koncept koji omogućva klijentima da vode svoje poslovne aktivnosti bez troškova opremanja i zakupa poslovnog prostora, te plaćanja troškova rada i režijskih troškova . Ukratko, vi se bavite biznisom, nama prepustite sve ostalo.

Startupi, mala i srednja preduzeća, NVO, fondacije, kao i sva pravna lica kojima je potrebna adresa u centru grada.

Mi za vas obavljamo svakodnevne aktivnosti koje su nužne za poslovanje jednog pravnog lica, kao što su primanje i proslijeđivanje službene pošte, isticanje na vidnom mjestu rješenja o registraciji i ID broja vašeg pravnog lica, javljanje na telefon u vaše ime, administrativne i druge svakodnevne poslove, čuvanje dokumentacije... Pružamo vam i cijeli asortiman dodatnih usluga koje su vam na raspolaganju u zavisnosti od paketa koji odaberete.

U zavisnosti od nivoa usluga koje odaberete dobijate od osnovne ponude koja uključuje adresu za sjedište pravnog lica do pune podrške u poslovanju, gdje će vaša briga biti samo posao, a naša sve ostalo.